Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 6 Xã Phước Long Thọ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 20:12:45

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng, 2.400.000
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T357 (từ 17h trở đi)
Thông tin: 2 học sinh nữ, học trường ở Bình tân
Yêu cầu: Nữ, SV: 1tr5 | GV: 2tr4
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Long Thọ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 6 Phước Long Thọ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: