Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 6 Xã Tam Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 03:11:08

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7,CN (sắp xếp)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn văn nghi
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tam Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 6 Tam Phước Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: