Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 6 Xã Tân Hưng, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 16/05/2021 18:40:10

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T25 (18h-19h30)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Hưng, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 6 Tân Hưng TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: