Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 6 Lớp 7 Lớp 12 Xã Suối Nghệ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 17:23:22

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 12,
Mức lương: 2.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3,5 (19h-20h30)
Thông tin: 4 học sinh
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Suối Nghệ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 6 Lớp 7 Lớp 12 Suối Nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: