Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 6 Lớp 8 Xã Phước Long Thọ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 09:37:42

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 8,
Mức lương: 2.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: chọn T3,4,5,7 (từ 17h30 hoặc 18h)
Thông tin: học sinh nam, trường Quang Trung
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Long Thọ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 6 Lớp 8 Phước Long Thọ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: