Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 6 Phường 1, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 12:17:32

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 4.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T23456 (14h -16h), hè học buổi chiều, vô năm sắp xếp lại
Thông tin: học sinh nam, trường Huỳnh văn nghệ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 1, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 6 1 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: