Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 6 Phường Kim Dinh, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 21/12/2020 18:09:17

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T2 hoặc T4 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Minh Đức
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Kim Dinh, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 6 Kim Dinh TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: