Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 6 Phường Long Toàn, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 09/11/2020 04:43:52

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7 (9h30 -11h), T5 (18h30-20h)
Thông tin: học sinh nam, trường Đống đa
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Toàn, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 6 Long Toàn TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: