Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 7 Xã Láng Dài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 23/02/2021 17:44:00

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng, 2buổi = 900.000
Số buổi: 4 buổi
Thời gian: sx chiều tối
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, qua thi học kì học 2buổi/tuần
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Láng Dài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 7 Láng Dài Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: