Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 7 Xã Suối Rao, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/11/2020 21:29:08

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T34(18h-20h)
Thông tin: Học sinh nữ, Trường Đoàn Thị Điểm
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Suối Rao, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 7 Suối Rao Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: