Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 7 Lớp 8 Xã Sông Xoài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 14:57:15

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 7, Lớp 8,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7, CN ( 9h – 11h ), vô năm sắp xếp lại
Thông tin: 2 học sinh, trường lê quý đôn, (muốn luyện eilts)
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Sông Xoài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 7 Lớp 8 Sông Xoài Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: