Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 7 Lớp 9 Xã Long Phước, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 21:03:15

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 7, Lớp 9,
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567 (Sáng 10h-11h30)
Thông tin: 2 học sinh nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Phước, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 7 Lớp 9 Long Phước TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: