Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 7 Phường 10, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 21/01/2021 21:31:43

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: T2-4 (sắp xếp từ 14h-> 17h) + T7 (19h30-21h30)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 10, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 7 10 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: