Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 7 Phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 11:27:12

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7,CN (từ 15h-18h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 7 Phước Hiệp TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: