Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 7 Phường Phước Trung, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 03/05/2021 23:23:21

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T57CN(9h-11h)
Thông tin: Học sinh Nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Trung, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 7 Phước Trung TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: