Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 8 Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 23:17:12

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T357 ( Sáng 8h -10h, Chiều 14h – 16h ) – vô năm sắp xếp lại
Thông tin: học sinh nam, trường Âu Lạc
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 8 Phước Tân Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: