Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 8 Xã Quảng Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 24/01/2021 13:07:33

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: T2-4 (18h30-20h)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, T11 học. Dạy 90p/buôi
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Quảng Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 8 Quảng Thành Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: