Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 8 Xã Suối Nghệ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 13/11/2020 22:15:15

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Tối Sắp xếp với học sinh (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường lê quý đôn
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Suối Nghệ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 8 Suối Nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: