Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 8 Xã Tân Lâm, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 06:09:02

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,5 ( từ 18h trở đi), sắp xếp thêm
Thông tin: học sinh nam trường Lương Thế Vinh
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, Tháng 9 bắt đầu học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Lâm, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 8 Tân Lâm Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: