Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 8 Phường Kim Dinh, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 01:19:26

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7, CN (từ 17h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, Dạy anh văn lớp 8 lên 9
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Kim Dinh, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 8 Kim Dinh TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: