Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 8 Phường Long Tâm, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 06/11/2020 20:36:24

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3 (18h30-21h30), T7 (15h-17h)
Thông tin: học sinh nam, trường Minh Đức
Yêu cầu: Sinh Viên Sư Phạm Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Tâm, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 8 Long Tâm TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: