Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 8 Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 01:01:10

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.100.000đ/tháng, sinh viên: 1tr1/3b
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối t2,4,6 (7h->)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 8 Rạch Dừa TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: