Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 8 Phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 06:49:40

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng T5,6 (7h – 11h)
Thông tin: học sinh nam, trường Thực hành Sài Gòn
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 8 Thắng Nhì TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: