Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 8 Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 17/11/2020 01:13:24

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 ( Từ 18h trở đi )
Thông tin: 2 học sinh nữ, trường Kiến Thiết.
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 8 Thắng Tam TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: