Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Xã Cù Bị, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 09:39:52

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,5 (16h30-18h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Bình lợi Trung
Yêu cầu: Cử Nhân Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Cù Bị, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Cù Bị Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: