Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Xã Hòa Hội, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 11:51:21

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 150.000đ/buổi
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T6 (từ 18h trở đi), sánh CN (8h-10h)
Thông tin: học sinh nam, hiền, hơi yếu anh văn
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, Phí 200k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Hội, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Hòa Hội Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: