Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Xã Long Phước, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 13:10:03

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (sáng-chiều-tối)
Thông tin: học sinh nữ, yếu anh văn
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, Đầu tháng 6 học hè, lớp 8 lên 9
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Phước, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Long Phước TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: