Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Xã Long Sơn, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 02:44:38

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7 (từ 17h30, 18h) + 1b tối sắp xếp với phụ huynh (từ 17h30, 18h)
Thông tin: học sinh nam, trường Collect
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Sơn, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Long Sơn TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: