Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 21:56:27

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 250.000đ/buổi
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T234567 (từ 17h30 trở đi)
Thông tin: Học sinh nam, trường bình trị đông A
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, Thu phí: 300k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Phước Tân Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: