Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Xã Sông Xoài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 04:03:32

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng, ||GV: 1.800.000/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi|| 90phút/buổi
Thời gian: T246CN(18h-20h30)
Thông tin: Học sinh Nam, Trường THCS Hoàng Diệu
Yêu cầu: Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Sông Xoài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Sông Xoài Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: