Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Xã Tân Hưng, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 23/02/2021 20:21:49

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx tối T3-5(19h30->) hoặc chiều CN (15h->)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ, dạy 2 tiếng
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Hưng, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Tân Hưng TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: