Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Xã Tân Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 23:17:11

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T5,7 ( từ 19h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ trường Phước Bình
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Tân Phước Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: