Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Dạy Song Ngữ Xã Tân Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 10:25:49

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 4.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (từ 19h-20h30)
Thông tin: học sinh trường quốc tế Á châu
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Dạy Song Ngữ Tân Phước Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: