Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường 12, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 12:43:55

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 250.000đ/buổi
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Tối sắp xếp với học sinh
Thông tin: học sinh nữ, trường Tô Hiến Thành
Yêu cầu: Giáo viên Nữ, Phí 250k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 12, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 12 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: