Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường 5, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 10:07:28

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T35 (17h30 -19h)
Thông tin: học sinh trường Đào duy anh
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, (Ngành tiếng anh)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 5, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 5 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: