Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường 5, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 26/12/2020 00:20:21

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chiều T4,6 (khoảng từ 14h đến 17h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn Văn Bé
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 5, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 5 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: