Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường Long Hương, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 17/11/2020 09:06:04

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T35 (chiều từ 14h trở đi), vô năm chuyển về tối
Thông tin: học sinh nữ, trường Đức Trí
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Hương, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Long Hương TP Bà Rịa

Viết một bình luận