Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường Long Hương, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 15:36:00

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T5,7 (18h – 20h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Võ Thành Trang
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Hương, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Long Hương TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: