Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường Long Tâm, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 05/05/2021 17:01:12

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (từ 18h30, 19h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Việt úc
Yêu cầu: Giáo viên Nữ, (dạy chương trình Cambridge)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Tâm, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Long Tâm TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: