Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường Long Toàn, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 08/03/2021 12:43:20

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối 7+CN
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Toàn, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Long Toàn TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: