Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 22/11/2020 14:57:03

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 800.000đ/tháng, 200k/1buổi
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với học sinh (học hè)
Thông tin: học sinh nam, lớp 8 lên 9
Yêu cầu: Sinh Viên Sư Phạm Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Phước Hiệp TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: