Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường Phước Hưng, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 13:21:48

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng, giáo viên: 2tr (dạy 90phút)
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp
Thông tin: học sinh nam, trường Mỹ Hạnh
Yêu cầu: Nam/Nữ, GV: 2tr | SV: 1tr4
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Hưng, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Phước Hưng TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: