Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 19:45:02

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5,6,7,CN (từ 19h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Đức Trí
Yêu cầu: Giáo viên Nam, GV dạy ôn thi tốt nghiệp và dạy lên lớp 10 luôn
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Thắng Tam TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: