Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp Lá Xã Sơn Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 18:14:13

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5,6 (từ 17h ytrở đi)
Thông tin: 2 bé 5 tuổi
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, dạy anh văn thiếu nhi
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Sơn Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp Lá Sơn Bình Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: