Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp Lá Lớp 3 Xã Long Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 03:21:25

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp Lá, Lớp 3,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7, CN (15h-16h30)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp Lá Lớp 3 Long Mỹ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: