Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Ôn Thi Đại Học Xã Sơn Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 19:38:17

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 600.000đ/tháng, lương 150k/1b
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T3,5 (sau 17h trở đi); T7 (từ 13h trở đi), CN (sáng)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, Phí 200k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Sơn Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Ôn Thi Đại Học Sơn Bình Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: