Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Ôn Thi Đại Học Xã Tân Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 18:52:32

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, học trung bình
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, Phí 350k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Ôn Thi Đại Học Tân Hòa Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: