Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Ôn Thi Đại Học Phường Kim Dinh, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 12:24:17

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T46 (từ 14h đến tối)
Thông tin: Học sinh nữ, trường Nguyễn Khuyến
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, Thu phí: 400k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Kim Dinh, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Ôn Thi Đại Học Kim Dinh TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: