Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Phường 3, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 10:46:35

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7, CN( sắp xếp)
Thông tin: học viên nam trên 30 tuổi
Yêu cầu: Sinh Viên Nam, gia sư sư phạm hoặc khoa học xã hội và nhân văn
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 3, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn 3 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: