Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 22:29:25

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7, CN (16h-18h)
Thông tin: học viên nữ, cần luyện toeic 550-600đ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Thắng Nhất TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: